Εργάσιμες ημέρες 12:00 – 20:00

Κηφισίας 332 3ος όροφος
15233 Χαλάνδρι Αθήνα