Το χολαγγειοκαρκίνωμα είναι ένα νεόπλασμα που εξορμάται από το χοληφόρο δέντρο (αποχετευτικό σύστημα του ήπατος που μεταφέρει την χολή που παράγεται από το συκώτι στο έντερο).

Ανάλογα με την ανατομική εντόπιση το χολαγγειοκαρκίνωμα διακρίνεται σε εξωηπατικό και ενδοηπατικό (δες: “πρωτοπαθή νεοπλάσματα του ήπατος”).

To εξωηπατικό χολαγγειοκαρκίνωμα μπορεί να εντοπίζεται είτε στο ύψος του διχασμού του ηπατικού πόρου είτε πιο χαμηλά προς το δωδεκαδάκτυλο.

Αυτό είναι σημαντικό διότι η αντιμετώπιση διαφέρει, παρόλ’ αυτά η συνηθέστερη περίπτωση εξωηπατικού χολαγγειοκαρκινώματος αφορά στην πύλη του ήπατος και ονομάζεται και όγκος του Klatskin.

Η διάγνωση τίθεται συνήθως με έναν συνδυασμό βιοχημικών και απεικονιστικών εξετάσεων σε ασθενή ο οποίος είτε έχει φαγούρα είτε έχει αναπτύξει ίκτερο. Πολλές φορές για τη διάγνωση απαιτείται μαγνητική χολαγγειοπαγκρεατογραφία (MRCP) ή και διαδερμική διηπατική χολαγγειογραφία. Για τη σταδιοποίηση της νόσου ενίοτε απαιτείται και PET CT. Η νόσος είναι κατά κύριο λόγο χειρουργική και , αν πληρούνται τα κριτήρια εξαιρεσιμότητος, πραγματοποιείται συνήθως ηπατεκτομή για καρκίνους τύπου Klatskin με ανακατασκευή του χοληφόρου δένδρου.

Εάν το χολαγγειοκαρκίνωμα εντοπίζεται πιο χαμηλά συνήθως  απαιτείται παγκρεατικοδωδεκαδακτυλεκτομή (επέμβαση Whipple’s).

Τέλος, υπάρχουν και παρηγορητικές χειρουργικές επεμβάσεις αλλά και δυνατότητα τοποθέτησης διαδερμικών διηπατικών καθετήρων για ανακούφιση του ικτέρου σε ασθενείς οι οποίοι είναι ανεγχείρητοι.

Η μεταμόσχευση ήπατος γι΄ αυτό το νόσημα δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα και ελάχιστοι ασθενείς είναι υποψήφιοι γι’ αυτό το πρωτόκολλο, το οποίο πραγματοποιείται σε πολύ λίγα κέντρα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Ο Δόκτωρας Τζίμας έχοντας το προνόμιο να δουλεύει με τους καλύτερους επεμβατικούς ακτινολόγους, ακτινοθεραπευτές και ογκολόγους της Αθήνας μπορεί στο ογκολογικό συμβούλιο να αποφασίσει την καλύτερη δυνατή θεραπεία γι΄ αυτό το σχετικά σπάνιο νόσημα.