Είναι πολύ σημαντικό

Είναι πολύ σημαντικό, κατά την πρώτη επίσκεψή σας στον Κο. Τζίμα, να μπορεί να διαμορφωθεί σαφής εντύπωση για την περίπτωσή σας ή για το πρόβλημα του δικού σας ανθρώπου. Αύτό θα επιτρέψει τον περαιτέρω έλεγχο ή τα περαιτέρω θεραπευτικά βήματα χωρίς καθυστέρηση.

Iστορικό ασθενούς

Για να γίνει αυτό, ο ιατρός σας θα πρέπει να έχει στην διάθεσή του όσες γίνεται περισσότερες πληροφορίες για το ιστορικό του ασθενούς. Κατά την είσοδό σας στο ιατρείο θα σας δοθεί ένα δακτυλογραφημένο ερωτηματολόγιο με μερικές βασικές ερωτήσεις αναφορικά με το ιστορικό του ασθενούς.

Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να προσκομίσετε στον ιατρό σας ότι διαθέσιμες πληροφορίες έχετε όπως : ακριβή λίστα φαρμάκων (ιδανικά και με δοσολογίες), παλαιά πρακτικά χειρουργείων, ιστολογικές εκθέσεις, ενημερωτικά σημειώματα από κρατικά ή ιδιωτικά νοσοκομεία ή και από προηγούμενους θεράποντες ιατρούς.

Eξετάσεις

Τέλος είναι πολύ σημαντικό να προσκομίσετε στον ιατρό σας όλες τις απεικονιστικές εξετάσεις (υπερηχογραφήματα, αξονικές τομογραφίες, μαγνητικές τομογραφίες, PET CT) ,καθώς και όλες τις πρόσφατες εξετάσεις αίματος και ούρων.

Αρχειοθέτηση

Όλο αυτό το υλικό θα επεξεργαστεί από τον Κο. Τζίμα κατά την διάρκεια της πρώτης επισκέψεως σας , ενώ μερικές από αυτές τις πληροφορίες θα μπούν στον φάκελλό σας ο οποίος αρχειοθετείται και ηλεκτρονικά, επιτρέποντας έτσι στον ιατρό σας άμεση πρόσβαση στις εξετάσεις αυτές ανά πάσα στιγμή.