Εισαγωγή στα κυστικά νοσήματα του ήπατος

Η εκτεταμένη χρήση σύγχρονων απεικονιστικών τεχνικών, όπως το υπερηχογράφημα (US), το υπερηχογράφημα με ενισχυτή ηχογένειας (CE US), η αξονική τομογραφία (CT) και η μαγνητική τομογραφία (MRI) οδήγησαν σε συχνότερη ανίχνευση κυστικών βλαβών στο ήπαρ.

Η πλειονότητα αυτών είναι ασυμπτωματικές, ανιχνεύονται τυχαία και είναι καλοήθεις. Προσεκτική λήψη ιστορικού, σχολαστική κλινική εξέταση μαζί με απεικονιστικό και ορολογικό έλεγχο μπορούν να οδηγήσουν σε ακριβή διάγνωση στην πλειονότητα των περιπτώσεων.

Α. Άπλες ηπατικές κύστεις

Αποτελούν σύνηθες ακτινολογικό εύρημα και σπανίως χρήζουν παρέμβασης. Η διάγνωση τίθεται με καλής ποιότητας απεικονιστικές τεχνικές. Σε περίπτωση συμπτωμάτων ή σε περίπτωση προοδευτικής αύξησης του μεγέθους αυτών μπορεί να χρειαστεί χειρουργική αφαίρεση ή απλά αφαίρεση μέρους του τοιχώματος αυτών, για αποσυμφόρηση αλλά και για διαγνωστικούς λόγους. Αυτές είναι παρεμβάσεις οι οποίες μπορούν να πραγματοποιηθούν και λαπαροσκοπικά.

Πράγματι, ο Δρ. Τζίμας έχει πραγματοποιήσει μεγάλο αριθμό λαπαροσκοπικών χειρουργείων για απλές ηπατικές κύστεις με πολύ καλά αποτελέσματα ( χωρίς υποτροπή του προβλήματος ), με ταυτόχρονη μικρή παραμονή στο νοσοκομείο ( μίας ως δύο ημερών ), ελάχιστο μετεγχειρητικό πόνο και άριστο αισθητικό αποτέλεσμα.

Β. Εχινόκοκκος κύστη του ήπατος

Είναι προιόν παρασιτικής μόλυνσης του οργανισμού, όπου το παράσιτο (εχινόκοκκος) εγκαθίσταται στο ήπαρ και δημιουργεί συνήθως μία κυστική βλάβη. Η διάγνωση τίθεται με λήψη προσεκτικού ιστορικού, απεικονιστικές εξετάσεις και εξετάσεις αίματος ( ορολογικός έλεγχος).

Είναι νόσημα που συχνά χρήζει χειρουργικής αντιμετώπισης λόγω των κινδύνων της λοίμωξης (ρήξη της κύστης, απόφραξη των χοληφόρων κ.τ.λ.).  Συνήθως ο ασθενής λαμβάνει αντιελμινθική αγωγή προεγχειρητικά ( τύπος αντιβίωσης ) ενώ ο τύπος του χειρουργείου ποικίλλει ανάλογα με το μέγεθος και την