Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Ογκολογίας.

Θα ήθελα να συγχαρώ την ομάδα μου και συγκεκριμένα τους Κους Παγκράτη, Παντελή και Κολοβελώνη για την εξαίρετη προφορική παρουσίαση με τα αποτελέσματα εφαρμογής του ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) προτωκόλλου μετά από ηπατεκτομή, που οδηγούν σε ταχεία ανάρρωση και έξοδο από το Νοσοκομείο.

Το Τμήμα μας είναι το πρώτο στην Ελλάδα που εφάρμοσε αυτό το πρωτόκολλο ήδη από το 2012 με εξαίρετα αποτελέσματα. Παρουσιάστηκαν και 2 ενδιαφέροντα πόστερ αναφορικά με ιδιαιτέρως δύσκολα στην αντιμετώπιση τους περιστατικά.

Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Κο Καραιτιανό για το προνόμιο να προίσταμαι της στρογγυλής τράπεζας με το αγαπημένο μου θέμα τα νεοπλάσματα των εξωηπατικών χοληφόρων!

Τηλέφωνο Επικοινωνίας         210-6834639